logo obce Vysočina


26.10.2020

Rozpočtové opatření č. 18/2020

rozpoctove_opatreni18_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 26.10.2020

23.10.2020

Rozpočtové opatření č. 17/2020

rozpoctove_opatreni17_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.10.2020

19.10.2020

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Možděnice

oznameni_kpu_mozdenice10_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 19.10.2020

14.10.2020

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav Rváčov

spu_oznameni_vystaveni_navrhu_kpu10_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 14.10.2020

14.10.2020

Usnesení č. 5/2020 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni5_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 14.10.2020

14.10.2020

Usnesení vlády ČR o krizovém opatření č. 407-414

sb166-20.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 14.10.2020

09.10.2020

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření čísla 398 - 402

usneseni_vlady398-402_10_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 09.10.2020

08.10.2020

Usnesení č. 3/2020 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3o_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.10.2020

30.09.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo09_2020.png (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.09.2020

25.09.2020

Rozpočtové opatření č. 16/2020

rozpoctove_opatreni16_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.09.2020

23.09.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1 a 2/2020

narizeni_khs_pk_1-2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

narizeni_khs_pk_2-2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 23.09.2020

21.09.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_dopravni_omezeni09_2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 21.09.2020

21.09.2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi_dopis09_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi09_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 21.09.2020

14.09.2020

Oznámení o době a místě konání voleb v obci pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

oznameni_doba_misto_krajske_volby09_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 14.09.2020

10.09.2020

Rozpočtové opatření č. 15/2020

rozpoctove_opatreni15_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 10.09.2020

9.09.2020

Rozpočtové opatření č. 14/2020

rozpoctove_opatreni14_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 09.09.2020

07.09.2020

Záměr obce Vysočina - Pronájem pohostinství

zamer_pronajem_pohostinstvi09_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 07.09.2020

31.08.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání AKTUALIZACE Č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

verejna_vyhlaska_aktualizace_zasad_uzemniho_rozvoje_pak08_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 31.08.2020

27.08.2020

Upozornění pro vlastníky lesů - předcházení škoklivých činitelů na les

upozorneni_pro_vlastniky_lesa_kurovec08_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2020

24.08.2020

Rozpočtová opatření č. 11 až 13/2020

rozpoctove_opatreni11-13_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 24.08.2020

17.08.2020

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vysočina pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

krajske_volby_informace_stranam_pocty_clenu_komisi08_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 17.08.2020

05.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kůrovec

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_kurovec_zmena08_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.08.2020

06.08.2020

Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2020

rozpoctove_opatreni9a10_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.08.2020

06.08.2020

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi08_2020.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.08.2020

03.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Trhová Kamenice + rozhodnutí o částečné uzavírce

vyhlaska_zmena_provozu_tk08_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

vyhlaska_zmena_provozu_rozhodnuti_povoleni_uzavirky_tk08_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 03.08.2020

24.07.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo08_2020.jpg (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 24.07.2020

22.07.2020

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku07_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 22.07.2020

22.07.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

krajske_volby_pocet_clenu_komisi07_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 22.07.2020

16.07.2020

Záměr obce Vysočina - směna pozemku

zamer_smena_pozemku07_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 16.07.2020

02.07.2020

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

vyberove_rizeni_reditel_dsd_07_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.07.2020
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko