logo obce Vysočina


05.05.2021

Komunální služby Hlinecko - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

navrh_zaverecny_ucet_ksh_za2020_05_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_audit_ksh_za2020_05_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

30.04.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna_vyhlaska_oop_prechodna_uprava_provozu04_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.04.2021

26.04.2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

kalkulace_cen_vodneho_za_rok2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2021

20.04.2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

verjna_vyhlaska_fu_predpis_dane_z_nemovitosti04_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.04.2021

01.04.2021

Agentura ochrany přírody a krajiny - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

vyhlaska_agentura_ochrany_prirody04_2021.pdf (velikost: 2.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2021

30.03.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo04_2021.jpg (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.03.2021

29.03.2021

Komplexní pozemkové úpravy Rváčov - Závěrečné jednání

kpu_rvacov_zaverecne_jednani03_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 29.03.2021

15.03.2021

Usnesení č. 1/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 15.03.2021

12.03.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sčítací komisaři v obci Vysočina

scitani_lidu_domu_bytu2021_scitaci_komisari.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 12.03.2021

11.03.2021

OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2021 – 2030

oznameni_o_navrhu_pp_chko_zdarske_vrchy.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.03.2021

10.03.2021

Upozornění pro vlastníky lesů - prevence před kůrovcem

upozorneni_vlastnikum_lesu_kurovec03_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 10.03.2021

08.03.2021

Schválení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Možděnice + příloha

schvaleni_kpu_mozdenice_priloha03_2021.pdf (velikost: 8.3 MB)

schvaleni_kpu_mozdenice03_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.03.2021

03.03.2021

Rozpočet obce Vysočina na rok 2021

rozpocet_obce_vysocina_pro2021_03_2021.docx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2021

26.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

vyrocni-zprava_2020-o-poskytovani-informaci-podle-zakona.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 26.02.2021

19.02.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

scitani_lidu_domu_bytu2021_oznameni_02_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 19.02.2021

16.02.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo_pozvanka02_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 16.02.2021

10.02.2021

Návrh rozpočtu obce Vysočina na rok 2021

navrh_rozpoctu_na2021_02_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 10.02.2021

08.02.2021

Záměr obce Vysočina - Prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku02_2021.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 08.02.2021

02.02.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Rváčov

vyhlaska_oop_uprava_znaceni_rvacov02_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 02.02.2021

02.02.2021

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemku k pronájmu - Možděnice

nabidka_pronajmu_pozemku_mozdenice02_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 02.02.2021

27.01.2021

Sčítání zvěře 2021

scitani_zvere_01_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.01.2021

05.01.2021

Oznámení o pověření lesního hospodáře pro katastrální území Možděnice a Hluboká u Trhové Kamenice

oznameni_povereni_lesniho_hospodare01_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.01.2021

23.12.2020

SOMH - Schválený rozpočet na rok 2021

schvaleny_rozpocet_somh2021.xlsm (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 23.12.2020

22.12.2020

Rozpočtové opatření č. 27/2020

rozpoctove_opatreni27_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 22.12.2020

22.12.2020

Rozpočtové opatření č. 26/2020

rozpoctove_opatreni26_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 22.12.2020

21.12.2020

Rozpočtové opatření č. 25/2020

rozpoctove_opatreni25_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 21.12.2020

18.12.2020

Rozpočtové opatření č. 28/2020

rozpoctove_opatreni28_2020.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 18.12.2020

16.12.2020

Rozpočtové opatření č. 31/2020

rozpoctove_opatreni31_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2020

12.12.2020

Rozpočtové opatření č. 30/2020

rozpoctove_opatreni30_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 12.12.2020

10.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu - Rváčov

verejna_vyhlaska_oop_doplneni_dopravniho_znaceni_rvacov12_2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 10.12.2020
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko