Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m_06_2022.pdf (velikost: 5.9 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2021

priloha2_06_2022.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2022.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č.2: Rozvaha

priloha2_rozvaha_06_2022.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2021

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2022.pdf (velikost: 4.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2021

navrh_zaverecny_ucet_somh_za2021_06_2022.pdf (velikost: 14.2 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2022

Datum vložení: 02.06.2022

Návrh rozpočtu obce Vysočina na rok 2022

rozpocet2022_navrh.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.02.2022

Datum vložení: 03.02.2022

Rozpočtové opatření č. 36/2021

rozpoctove_opatreni_opr36_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 30.12.2021

Datum vložení: 30.12.2021

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Schválený Rozpočet na rok 2022

somh_schvaleny_rozpocet_na2022.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 20.12.2021

Datum vložení: 20.12.2021

Cena vodného a stočného pro rok 2022 + komentář

vodne_stocne2022_vypocet.pdf (velikost: 0.1 MB)

vodne_stocne2022_komentar.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 25.11.2021

Datum vložení: 25.11.2021

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Návrh rozpočtu na rok 2022 + výkaz pro plnění rozpočtu za 10/2021

somh_navrh_rozpoctu_na2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

somh_vykaz_hodnoceni_plneni_rozpoctu10_2021.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 29.11.2021

Datum vložení: 29.11.2021

Návrh - Rozpočtový výhled pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce Vysočina pro roky 2022 - 2026

navrh_rozpoctovy_vyhled_pro2022-26.docx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2021

Datum vložení: 30.11.2021

Záměr obce Vysočina - Prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku11_2021.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2021

Datum vložení: 30.11.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo_pozvanka12_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 06.12.2021

Datum vložení: 06.12.2021

Rozpočtové opatření č. 31/2020

Datum vyvěšení: 23.11.2021

Datum vložení: 23.11.2021

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o zamítnutí odvolání v rámci komplexních pozemkových úprav

spu_rozhodnuti_zamitnuti_odvolani01_2022.pdf (velikost: 7.5 MB)

Datum vyvěšení: 13.01.2022

Datum vložení: 13.01.2022

Rozpočtové opatření č. 33 a 34/2021

rozpoctove_opatreni33a34_2021.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 17.12.2021

Datum vložení: 17.12.2021

Rozpočtové opatření č. 35/2021

rozpoctove_opatreni35_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 20.12.2021

Datum vložení: 20.12.2021

Usnesení č. 7/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni7_2021.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 20.12.2021

Datum vložení: 20.12.2021

Usnesení č. 6/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni6_2021.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 15.11.2021

Datum vložení: 15.11.2021

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plány povodí Labe, Dunaje a Odry

verejna_vyhlaska_oop_narodni_plan_povodi01_2022.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 31.01.2022

Datum vložení: 31.01.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe

verejna_vyhlaska_oop_narodni_plan_povodi_labe01_2022.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 31.01.2022

Datum vložení: 31.01.2022

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozanka02_2022.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 08.02.2022

Datum vložení: 08.02.2022

Rozpočet obce Vysočina na rok 2022 - schválený

rozpocet_obce_schvaleny02_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.02.2022

Datum vložení: 25.02.2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021

vyrocni-zprava_2021-o-poskytovani-informaci3_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 28.02.2022

Datum vložení: 05.03.2022

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozanka04_2022.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 21.04.2022

Datum vložení: 21.04.2022

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

vyhlaska_dan_nemovitosti04_2022.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 25.04.2022

Datum vložení: 25.04.2022

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021

vs_chrudim_vypocet_vodne_stocne05_2022.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.05.2022

Datum vložení: 02.05.2022

Rozpočtové opatření č. 02/2022

rozpoctove_opatreni02_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 02.05.2022

Datum vložení: 02.05.2022