Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

kalkulace_vodne_stocne_za2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 29.04.2024

Datum vložení: 29.04.2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

vyhlaska_dan_nemovitosti04_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2024

Datum vložení: 26.04.2024

Oznámení - zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Dřevíkov

oznameni_zahajeni_uzemniho_rizeni_drevikov04_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 24.04.2024

Datum vložení: 24.04.2024

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pouť Trhová Kamenice

verejna_vyhlaska_oop_uprava_provozu04_2024.pdf (velikost: 1.4 MB)

Datum vyvěšení: 24.04.2024

Datum vložení: 24.04.2024

Usnesení - zastavení řízení - Dřevíkov KNN, TS

usneseni_zastaveni_rizeni_knn_ts_drevikov04_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 22.04.2024

Datum vložení: 22.04.2024

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kvalifikační podmínky pro jednotlivce na MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup na cvičnou věž

kvalifikacni_pravidla_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 15.04.2024

Datum vložení: 15.04.2024

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo04_2024.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 15.04.2024

Datum vložení: 15.04.2024

Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadného předpisu - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

verejna_vyhlaska_predpis_dane_z_nemovitosti04_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2024

Datum vložení: 11.04.2024

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vysočina pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

volby_ep_informace_mista_volebnich_okrsku04_2024.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2024

Datum vložení: 11.04.2024

Záměr obce Vysočina - Pronájem nemovitosti

zamer_pronajem_nemovitosti04_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 08.04.2024

Datum vložení: 08.04.2024

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června 2024

volby_ep_mininalni_pocet_clenu_komisi03_2024.pdf (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 26.03.2024

Datum vložení: 26.03.2024

Oznámení - zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Dřevíkov

oznameni_zahajeni_uzemniho_rizeni_drevikov03_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 14.03.2024

Datum vložení: 14.03.2024

Rozpočet obce Vysočina pro rok 2024

rozpocet_obce_vysocina_na2024_schvaleny.pdf (velikost: 3.1 MB)

Datum vyvěšení: 14.02.2024

Datum vložení: 14.02.2024

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2024

smlouva_poskytnuti_dotace2_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 5.3.2024

Datum vložení: 5.3.2024

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2024

smlouva_poskytnuti_dotace1_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 5.3.2024

Datum vložení: 5.3.2024

Výzva - nabídka práce účetní - obec Raná

vyzva_prace_ucetni_rana03_2024.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 05.03.2024

Datum vložení: 05.03.2024

Usnesení č. 1/2024 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2024.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 15.02.2024

Datum vložení: 15.02.2024

Sčítání zvěře 2024

scitani_zvere2024.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 05.02.2024

Datum vložení: 05.02.2024

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo02_2024.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.02.2024

Datum vložení: 01.02.2024

Návrh rozpočtu obce Vysočina na rok 2024

navrh_rozpoctu_na2024-prijmy01_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

navrh_rozpoctu_na2024-vydaje01_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 25.01.2024

Datum vložení: 25.01.2024

Informace – zveřejňování odpovědí na žádost dle zákona 106/1999 Sb.

poskytnuti_informaci_podle106_01_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.01.2024

Datum vložení: 30.01.2024

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský

vyhlaska_oop_bobr_evropsky01_2024.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 15.01.2024

Datum vložení: 15.01.2024

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Rozpočet na rok 2024 - schválený

Oznámení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., 
oznamujeme, že schválený rozpočet Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 
na rok 2024:

- je v elektronické podobě zveřejněn na webové adrese Dokumenty | 
Mikroregion Hlinecko (hlineckoregion.cz)

- je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na Městském úřadu na 
adrese Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko, budova C, 1. poschodí - 
kancelář finančního a ekonomického odboru.

schvaleny_rozpocet_somh_na2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.01.2024

Datum vložení: 11.01.2024

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - vlk obecný

vyhlaska_oop_vlk_obecny01_2024.pdf (velikost: 2.3 MB)

Datum vyvěšení: 02.01.2024

Datum vložení: 02.01.2024

Rozpočtové opatření č. 7/2023

rozpoctove_opatreni7-2023.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 21.12.2023

Datum vložení: 21.12.2023

Usnesení č. 6/2023 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni6_2023.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 20.12.2023

Datum vložení: 20.12.2023

Rozpočtový výhled pro střednědobé plánování rozvoje obce Vysočina pro roky 2024 - 2028 - schválený

rozpoctovy_vyhled_na24-28_schvaleny.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 20.12.2023

Datum vložení: 20.12.2023

Veřejná vyhláška - oznámení - projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Vysočina

vyhlaska_oznameni_projednani_uplatnovani_up_vysocina12_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

vystaveni_navrhu_zpravy_uplatnovani_up_vysocina12_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 18.12.2023

Datum vložení: 18.12.2023

Informace – zveřejňování odpovědí na žádost dle zákona 106/1999 Sb.

odpoved_na_zadost_dle_106-1999sb_12-2023.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 15.12.2023

Datum vložení: 15.12.2023

Oznámení o konání společného jednání o návrhu územního plánu Slavíkov a výzva k uplatnění stanovisek a připomínek

oznameni_spolecne_jednani_up_slavikov12_2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 12.12.2023

Datum vložení: 12.12.2023