logo obce Vysočina


17.08.2020

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Vysočina pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

krajske_volby_informace_stranam_pocty_clenu_komisi08_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 17.08.2020

05.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - kůrovec

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_kurovec_zmena08_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.08.2020

06.08.2020

Rozpočtová opatření č. 9 a 10/2020

rozpoctove_opatreni9a10_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.08.2020

06.08.2020

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi08_2020.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.08.2020

03.08.2020

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Trhová Kamenice + rozhodnutí o částečné uzavírce

vyhlaska_zmena_provozu_tk08_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

vyhlaska_zmena_provozu_rozhodnuti_povoleni_uzavirky_tk08_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 03.08.2020

24.07.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo08_2020.jpg (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 24.07.2020

22.07.2020

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku07_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 22.07.2020

22.07.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

krajske_volby_pocet_clenu_komisi07_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 22.07.2020

16.07.2020

Záměr obce Vysočina - směna pozemku

zamer_smena_pozemku07_2020.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 16.07.2020

02.07.2020

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

vyberove_rizeni_reditel_dsd_07_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.07.2020

01.07.2020

Smlouva o poskytnutí dotace č.3/2020 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace_sk07_2020_01.jpg (velikost: 0.8 MB)

smlouva_dotace_sk07_2020_02.jpg (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2020

29.06.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMH za rok 2019 a schválený závěrečný účet SOMH za rok 2019

zprava_audit_somh_za2019_schvaleno.pdf (velikost: 1.2 MB)

zaverecny_ucet_somh_za2019_schvaleno.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2020

26.06.2020

Řád veřejného pohřebiště obce Vysočina a souhlas se změnou řádu

rad_pohrebiste06_2020.pdf (velikost: 6.8 MB)

souhlas_znema_radu_pohrebiste06_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 26.06.2020

25.06.2020

Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2019

zaverecny_ucet_obce_za2019_06_2020.pdf (velikost: 1.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.06.2020

25.06.2020

Schválení účetní závěrky za rok 2019

schvaleni_ucetni_zaverky_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 25.06.2020

25.06.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020

rozpoctove_opatreni8_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.06.2020

24.06.2020

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka) - Schváleno

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

24.06.2020

Příloha č. 2: Rozvaha - Schváleno

priloha2_rozvaha_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 1.4 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

24.06.2020

Příloha č. 1 – FIN 2 – 12 M - Schváleno

priloha1_fin2-12m_schvaleno.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

24.06.2020

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Vysočina - Schváleno

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 5 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

24.06.2020

Rozpočtová opatření č. 6 a 7/2020

rozpoctove_opatreni6-7_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

24.06.2020

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2019 - Schváleno

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

24.06.2020

PŘÍLOHA č. 2: Příloha k výkazům k 31. 12. 2019 - Schváleno

priloha2_06_2020_schvaleno.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 24.06.2020

11.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

VPS k projednávání přestupků je uzavřena s městem Hlinskem s účinností od 1.4.2020

smlouva_prestupky06_2020.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 11.06.2020

10.06.2020

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo06_2020.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 10.06.2020

10.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasná úprava provozu - zabezpečení svahu u Svobodných Harmů

vyhlaska_oop_uprava_provozu_hamry06_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 10.06.2020

04.06.2020

Návrh Závěrečného účtu KSH za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání KSH za rok 2019

navrh_zaverecny_ucet_ksh_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_audit_ksh_za2019_06_2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 04.06.2020

03.06.2020

Výběrové řízení na obsazení místa strážníka/strážnice městské policie Hlinsko

vyberove_rizeni_straznik_mp_hlinsko06_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

03.06.2020

Návrh na závěrečný účet obce Vysočina za rok 2019

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2019_06_2020.pdf (velikost: 1.3 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020

03.06.2020

Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2020
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko