Rozpočtové opatření č. 3/2023

rozpoctove_opatreni3_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 31.03.2023

Datum vložení: 31.03.2023

Veřejná vyhláška - oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Všeradov

vyhlaska_projednani_navrhu_uplatnovani_up_vseradov03_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

navrh_zpravy_uplatnovani_up_vseradov03_2023.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 30.03.2023

Datum vložení: 30.03.2023

Záměr obce Vysočina - Prodej a pronájem pozemků

zamer_prodej_pronajem_pozemku03_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 29.03.2023

Datum vložení: 29.03.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - odvoz sedimentu

verejna_vyhlaska_oop_uprava_provozu_03_2023.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 15.03.2023

Datum vložení: 15.03.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2022 a zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2022

navrh_zu_somh_za2022.DOCX (velikost: 0.1 MB)

zprava_o_auditu_za2022.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 06.03.2023

Datum vložení: 06.03.2023

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2022

ks_hlinecko_navrh_zaverecneho_uctu_za2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

ks_hlinecko_zprava_o_auditu_za2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2023

Datum vložení: 03.03.2023

Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2023

rozpoctove_opatreni1-2_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 28.02.2023

Datum vložení: 28.02.2023

Usnesení č. 1/2023 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 28.02.2023

Datum vložení: 28.02.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků.

seznam_pozemku_vysocina_letak03_2023.pdf (velikost: 0.8 MB)

seznam_pozemku_vysocina03_2023.xlsx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 01.03.2023

Datum vložení: 01.03.2023

Správa CHKO Železné hory - rozhodnutí - kormorán

chko_rozhodnuti_kormoran02_2023.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 27.02.2023

Datum vložení: 27.02.2023

Rozpočet obce Vysočina pro rok 2023

rozpocet_obce_vysocina_na2023.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 20.02.2023

Datum vložení: 20.02.2023

Záměr obce Vysočina - Pronájem hostince na Dřevíkově

zamer_pronajem_pohostinstvi02_2023.pdf (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 08.02.2023

Datum vložení: 08.02.2023

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozanka02_2023.doc (velikost: 7 MB)

Datum vyvěšení: 06.02.2023

Datum vložení: 06.02.2023

Výzva k vyjádření - uzavírka silnice 1/37 Údavy-Ždírec n/D

vyzva_k_vyjadreni_uzavirka_zdirec-udavy02_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

vyzva_k_vyjadreni_uzavirka_zdirec-udavy_prilohy02_2023.pdf (velikost: 6.7 MB)

Datum vyvěšení: 01.02.2023

Datum vložení: 01.02.2023

Návrh rozpočtu obce Vysočina na rok 2023

navrh_rozpoctu_obce_vysocina_na2023_prijmy.pdf (velikost: 0.2 MB)

navrh_rozpoctu_obce_vysocina_na2023_vydaje.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.01.2023

Datum vložení: 27.01.2023

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2023

scitani_zvere_2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.01.2023

Datum vložení: 30.01.2023

Záměr obce Vysočina - Prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku01_2023.docx (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 26.01.2023

Datum vložení: 26.01.2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Prodloužení platnosti kontrol na hranici se Slovenskem

vyhlaska_oop_prodlouzeni_kontrol_slovensko01_2023.pdf (velikost: 3.3 MB)

Datum vyvěšení: 26.01.2023

Datum vložení: 26.01.2023

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Zahradník/zahradnice“ - Hlinsko

vyberove_rizeni_zahradnik_01_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 20.01.2023

Datum vložení: 20.01.2023

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

informace_ctu_televize01_2023.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 19.01.2023

Datum vložení: 19.01.2023

Volby prezidenta ČR 2.kolo - informace voličům - žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci a o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla

oznameni_zvlastni_zpusob_hlasovani_2kolo01_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

informace_volicum_prenosna_schranka_2koloupr01_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 17.01.2023

Datum vložení: 17.01.2023

Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 v obci Vysočina

informace_volicum_volba_prezidenta_2kolo_01_2023.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 17.01.2023

Datum vložení: 17.01.2023

Informace o vzdání se kandidatury pana Josefa Středuly pro volbu prezidenta ČR

vzdanise_kandidatury_stredula_01_2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 10.01.2023

Datum vložení: 10.01.2023

Oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání a situační mapa - uzavírka silnice Údavy - Ždírec nad Doubravou

uzavirka_silnice_udavy_zdirec01_2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

uzavirka_silnice_udavy_zdirec_mapka01_2023.pdf (velikost: 2 MB)

Datum vyvěšení: 10.01.2023

Datum vložení: 10.01.2023

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022

povinne_zverejnovane_informace_za2022.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 02.01.2023

Datum vložení: 02.01.2023

Rozpočtové opatření č. 17 a 18/2022

rozpoctove_opatreni17a18_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.12.2022

Datum vložení: 30.12.2022

Volby prezidenta ČR - informace voličům - žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci a o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování ze silničního motorového vozidla

informace_volicum_prenosna_schranka12_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

informace_volicum_zvlastni_zpusob_hlasovani12_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 29.12.2022

Datum vložení: 29.12.2022

Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zadání územního plánu obce Slavíkov

verejna_vyhlaska_projednani_up_slavikov12_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2022

Datum vložení: 16.12.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v obci Vysočina pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

oznameni_svolani_1zasedani_komisi_volby_prezident12_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 13.12.2022

Datum vložení: 13.12.2022

Rozpočtové opatření č. 16/2022

rozpoctove_opatreni16_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2022

Datum vložení: 08.12.2022