logo obce Vysočina


25.05.2021

Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_poskytnuti_dotace_c2_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2021

19.05.2021

Veřejná vyhláška - Povolení výjimky vjezdu do chráněných přírodních míst

vyhlaska_povoleni_vyjimky_vjezdu_lesy05_2021.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2021

07.05.2021

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 + Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

somh_navrh_zu_za2020_05_2021.pdf (velikost: 1.7 MB)

somh_zprava_o_auditu_za2020_05_2021.pdf (velikost: 8.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.05.2021

05.05.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021

rozpoctove_opatreni9_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

05.05.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021

rozpoctove_opatreni8_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

05.05.2021

Komunální služby Hlinecko - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 + zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

navrh_zaverecny_ucet_ksh_za2020_05_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_audit_ksh_za2020_05_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

30.04.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna_vyhlaska_oop_prechodna_uprava_provozu04_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.04.2021

26.04.2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

kalkulace_cen_vodneho_za_rok2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2021

07.04.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021

rozpoctove_opatreni7_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2021

07.04.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021

rozpoctove_opatreni6_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2021

22.04.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

rozpoctove_opatreni5_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.04.2021

20.04.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

rozpoctove_opatreni4_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.04.2021

20.04.2021

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

verjna_vyhlaska_fu_predpis_dane_z_nemovitosti04_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.04.2021

06.04.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

rozpoctove_opatreni3_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 06.04.2021

01.04.2021

Agentura ochrany přírody a krajiny - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

vyhlaska_agentura_ochrany_prirody04_2021.pdf (velikost: 2.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2021

30.03.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo04_2021.jpg (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.03.2021

29.03.2021

Komplexní pozemkové úpravy Rváčov - Závěrečné jednání

kpu_rvacov_zaverecne_jednani03_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 29.03.2021

15.03.2021

Usnesení č. 1/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 15.03.2021

12.03.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - sčítací komisaři v obci Vysočina

scitani_lidu_domu_bytu2021_scitaci_komisari.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 12.03.2021

11.03.2021

OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Žďárské vrchy na období 2021 – 2030

oznameni_o_navrhu_pp_chko_zdarske_vrchy.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.03.2021

10.03.2021

Upozornění pro vlastníky lesů - prevence před kůrovcem

upozorneni_vlastnikum_lesu_kurovec03_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 10.03.2021

08.03.2021

Schválení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Možděnice + příloha

schvaleni_kpu_mozdenice_priloha03_2021.pdf (velikost: 8.3 MB)

schvaleni_kpu_mozdenice03_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.03.2021

03.03.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

rozpoctove_opatreni2_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2021

03.03.2021

Rozpočet obce Vysočina na rok 2021

rozpocet_obce_vysocina_pro2021_03_2021.docx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2021

26.02.2021

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

vyrocni-zprava_2020-o-poskytovani-informaci-podle-zakona.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 26.02.2021

19.02.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

scitani_lidu_domu_bytu2021_oznameni_02_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 19.02.2021

16.02.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo_pozvanka02_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 16.02.2021

10.02.2021

Návrh rozpočtu obce Vysočina na rok 2021

navrh_rozpoctu_na2021_02_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 10.02.2021

08.02.2021

Záměr obce Vysočina - Prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku02_2021.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 08.02.2021

02.02.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

rozpoctove_opatreni1_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.02.2021
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko