Upozornění vlastníků lesů

upozorneni_vlastnikum_lesu12_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.12.2015

Datum vložení: 13.12.2015

Územní souhlas - stavební úpravy č.p. 54, Dřevíkov

uzemni_souhlas12_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 10.12.2015

Datum vložení: 10.12.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

priloha_zamer_prodej_pozemku12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2015

Datum vložení: 08.12.2015

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení Možděnice

rozhodnuti_umisteni_stavby_mozdenice.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 15.10.2015

Datum vložení: 15.10.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v pohostinství v Možděnici. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Pravidla rozpočtového provizoria 4)Žádosti o dotace 5)Různé

Datum vložení: 06.12.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

spu_komplexni_upravy_drevikov_rvacov11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2015

Datum vložení: 30.11.2015

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2016 + komentář

vyhlaseni_ceny_vodneho2016_11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

komentar_kalkulace_vodneho11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

Datum vložení: 27.11.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh rozpočtu 2016

rozpocet_somh2016_navrh11_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

Datum vložení: 27.11.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace2_11_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 24.11.2015

Datum vložení: 24.11.2015

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usneseni_drazebni_vyhlaska11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.11.2015

Datum vložení: 23.11.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic

pozemkove_upravy_dr_rv10_2015.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 20.10.2015

Datum vložení: 20.10.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 21.10.2015 v 19.00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Svobodných Hamrech. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Koupě a podej pozemků 4)Různé

Datum vložení: 07.10.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku10_2015.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 02.10.2015

Datum vložení: 02.10.2015

Upozornění ČEZ

upozorneni_cez09_2015_01.pdf (velikost: 0.2 MB)

upozorneni_cez09_2015_02.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 14.09.2015

Datum vložení: 14.09.2015

Upozornění vlastníků lesů

les_kurovec09_2015.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 11.09.2015

Datum vložení: 11.09.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 8.9.2015 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Koupě a prodej pozemků 3)Program obnovy venkova 4)Různé.

Datum vložení: 28.08.2015

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

vyzva_ku_upresneni08_2015.doc (velikost: 0 MB)

informace_pro_verejnost08_2015.doc (velikost: 0 MB)

seznam_pozemku_vysocina08_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2015

Datum vložení: 27.08.2015

Veřejná vyhláška - Zákaz nakládání s povrchovými vodami...

0827164147zakaz_odberu_povrch_vody08_2015.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2015

Datum vložení: 27.08.2015

Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - srpen 2015

informace_ukonceni_nebezpeci_pozaru_srpen_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2015

Datum vložení: 27.08.2015

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku08_2015.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 25.08.2015

Datum vložení: 25.08.2015

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

publicita_esf08_2015a.doc (velikost: 0.2 MB)

publicita_esf08_2015b.doc (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 25.08.2015

Datum vložení: 25.08.2015

Veřejná vyhláška - Zákaz nakládání s povrchovými vodami...

zakaz_odberu_povrch_vody08_2015.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 12.08.2015

Datum vložení: 12.08.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

vyhlaska_oop07_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 21.07.2015

Datum vložení: 21.07.2015

Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - červenec 2015

vystraha_pozary07_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 07.07.2015

Datum vložení: 07.07.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 22.6.2015 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Závěrečný účet, audit, účetní závěrka 3)Prodej pozemků 4)Různé.

Datum vložení: 11.06.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina

zprava_prezkoumani_hospodareni06_2015.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 05.06.2015

Datum vložení: 08.06.2015

Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2014

zaverecny_ucet_vysocina2014_06_2015.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2015

Datum vložení: 03.06.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej nemovitého majetku

zamer_prodej_pozemku05_2015.doc (velikost: 0 MB)

zamer_prodej_pozemku_planek05_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2015

Datum vložení: 25.05.2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rváčov – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

komplexni_upravy_ku_rvacov05_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2015

Datum vložení: 19.05.2015

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dřevíkov, pozvánka na úvodní jendání

ku_oznameni_rizeni_drevikov05_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 18.05.2015

Datum vložení: 18.05.2015