Rozpočtové opatření č. 21/2019

rozpoctove_opatreni21_2019.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2019

Datum vložení: 30.11.2019

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020

pravidla_rozpoctoveho_provizoria_na2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 12.12.2019

Datum vložení: 12.12.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - změna opatření proti kůrovcové kalamitě

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_kurovec_zmena12_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

vyhlaska_opatreni_obecne_povahy_kurovec_zmena_priloha12_2019.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 11.12.2019

Datum vložení: 11.12.2019

Rozpočtové opatření č. 20/2019

rozpoctove_opatreni20_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2019

Datum vložení: 30.11.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_zmena_provozu12_2019.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 04.12.2019

Datum vložení: 04.12.2019

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021- 2023 (v tis. Kč) - návrh

somh_vyhled_rozpoctu_na2021-23_navrh.xlsx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 21.11.2019

Datum vložení: 21.11.2019

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Rozpočet na rok 2020 - návrh

somh_navrh_rozpoctu_na2020.xlsx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 21.11.2019

Datum vložení: 21.11.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

vyhlaska_aktualizace3_zasad_uzemniho_rozvoje_pak12_2019.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 04.12.2019

Datum vložení: 04.12.2019

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného na rok 2020 + komentář

vyhlaseni_ceny_vodneho_stocneho_na2020.pdf (velikost: 0.1 MB)

komentar_k_vodnemu_stocnemu_na2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 01.12.2019

Datum vložení: 01.12.2019

Rozpočtový výhled pro střednědobé finanční plánování rozvoje obce Vysočina pro rok 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

rozpoctovy_vyhled_pro2020-24_11_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.11.2019

Datum vložení: 23.11.2019

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo11_2019.doc (velikost: 7 MB)

Datum vyvěšení: 26.11.2019

Datum vložení: 26.11.2019

Návrh rozpočtu svazku obcí Komunální služby Hlinecko na rok 2020

rozpocet_svazku_obci_na2020_komunalni_sluzby_navrh11_2019.xls (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 14.11.2019

Datum vložení: 14.11.2019

Usnesení č. 5/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni5_2019.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 11.11.2019

Datum vložení: 11.11.2019

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku11_2019.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 08.11.2019

Datum vložení: 08.11.2019

Rozpočtové opatření č. 15/2019

rozpoctove_opatreni15_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 30.08.2019

Datum vložení: 30.08.2019

Společné prohlášení - Vlastnictví křížů

prohlaseni_vlastnictvi_krizu11_2019.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 07.11.2019

Datum vložení: 07.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysočina

vyhlaska_01_2019_komunalni_odpad.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 06.11.2019

Datum vložení: 06.11.2019

Rozpočtové opatření č. 18/2019

rozpoctove_opatreni18_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 18.10.2019

Datum vložení: 18.10.2019

Rozpočtové opatření č. 19/2019

rozpoctove_opatreni19_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 04.11.2019

Datum vložení: 04.11.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_zmena_provozu10_2019.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 31.10.2019

Datum vložení: 31.10.2019

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo10_2019.jpg (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 21.10.2019

Datum vložení: 21.10.2019

Rozpočtové opatření č. 17/2019

rozpoctove_opatreni17_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.09.2019

Datum vložení: 25.09.2019

Rozpočtové opatření č. 16/2019

rozpoctove_opatreni16_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 18.09.2019

Datum vložení: 18.09.2019

Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2018 a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018

zprava_auditu_somh_za2018_06_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

navrh_zu_somh_za2018_06_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 04.06.2019

Datum vložení: 04.6.2019

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi09_2019.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 19.09.2019

Datum vložení: 19.09.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Možděnice

vyhlaska_oop_uprava_provozu_mozdenice09_2019.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 16.09.2019

Datum vložení: 16.09.2019

Rozpočtové opatření č. 14/2019

rozpoctove_opatreni14_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 09.09.2019

Datum vložení: 09.09.2019

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

seznam_dle_obci09_2019.xlsx (velikost: 0.9 MB)

vyzva_vlastnikum_nemovitosti09_2019.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 09.09.2019

Datum vložení: 09.09.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - zalesňování

obecne_zavazna_vyhlaska_zalesnovani09_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 02.09.2019

Datum vložení: 02.09.2019

Usnesení č. 4/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni4_2019.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 13.08.2019

Datum vložení: 13.08.2019