logo obce Vysočina


26.03.2015

Knihovna - Rváčov

Knihovna byla otevřena 28. srpna 2014 ve Rváčově (v bývalé škole) č.p.44 a je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií. 

V současné době máme v knihovně přibližně 1500 knih a různé časopisy.

Spolupracujeme také s okresní knihovnou v Chrudimi a pro oživení pravidelně půjčujeme další knihy.

Je zde možno zahrát si společenské hry, probíhají různé besedy, přednášky a soutěže.  

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Otevírací doba:

Úterý a čtvrtek od 15:30 do 18:30


Provozovatel: Obec Vysočina

Knihovna: Obecní knihovna Vysočina, základní knihovna

Adresa: Rváčov 44, 539 01 Hlinsko

Osvědčení o evidenci knihovny s evidenčním číslem: 6514/2014      

     
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko