Schváleno - Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2020

schvaleno_zu_obce_vysocina_za2020.pdf (velikost: 2.7 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Usnesení č. 3/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2021

Datum vložení: 29.06.2021

Komunální služby Hlinecko - Schválený závěrečný účet za rok 2020

ksh_schvaleny_zu_za2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.06.2021

Datum vložení: 23.06.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_oop_uprava_provozu_hlinsko-zdirec06_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 18.06.2021

Datum vložení: 18.06.2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021

rozpoctove_opatreni10_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.05.2021

Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021

rozpoctove_opatreni9_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

Datum vložení: 05.05.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021

rozpoctove_opatreni8_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

Datum vložení: 05.05.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021

rozpoctove_opatreni6_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2021

Datum vložení: 07.04.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021

rozpoctove_opatreni7_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2021

Datum vložení: 07.04.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMH za rok 2020 a schválený závěrečný účet SOMH za rok 2020

somh_zu_za2020_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

zprava_audit_somh_za2020_06_2021.pdf (velikost: 8.2 MB)

Datum vyvěšení: 08.06.2021

Datum vložení: 08.06.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo06_2021.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 04.06.2021

Datum vložení: 04.06.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_oop_zmena_provozu06_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2021

Datum vložení: 03.06.2021

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vysočina

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2021.pdf (velikost: 3.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2020

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.2: Rozvaha

priloha2_rozvaha_06_2021.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2021.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2020

priloha2_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Návrh na závěrečný účet obce Vysočina za rok 2020

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2020_06_2021.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2020

rozpoctove_opatreni15_2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 10.09.2020

Datum vložení: 10.09.2020

Rozpočtové opatření č. 16/2020

rozpoctove_opatreni16_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.09.2020

Datum vložení: 25.09.2020

Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK - vydání Národního plánu povodí Labe, Odry aDunaje

vyhlaska_oop_povodi05_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 31.05.2021

Datum vložení: 31.05.2021

Smlouva o poskytnutí dotace č.1/2021 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_poskytnuti_dotace1_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 26.05.2021

Datum vložení: 26.05.2021

Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2021 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_poskytnuti_dotace_c2_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2021

Datum vložení: 25.05.2021

Veřejná vyhláška - Povolení výjimky vjezdu do chráněných přírodních míst

vyhlaska_povoleni_vyjimky_vjezdu_lesy05_2021.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2021

Datum vložení: 19.05.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021

rozpoctove_opatreni2_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.03.2021

Datum vložení: 03.03.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

rozpoctove_opatreni1_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.02.2021

Datum vložení: 02.02.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

rozpoctove_opatreni5_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.04.2021

Datum vložení: 22.04.2021

Rozpočtové opatření č. 4/2021

rozpoctove_opatreni4_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 20.04.2021

Datum vložení: 20.04.2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

rozpoctove_opatreni3_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 06.04.2021

Datum vložení: 06.04.2021