logo obce Vysočina


06.01.2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

0106083754vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-podle-zakona-c.doc (velikost: 0 MB)

18.12.2015

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_odpady12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 18.12.2015

16.12.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č.3/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace_skolka12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2015

13.12.2015

Upozornění vlastníků lesů

upozorneni_vlastnikum_lesu12_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.12.2015

10.12.2015

Územní souhlas - stavební úpravy č.p. 54, Dřevíkov

uzemni_souhlas12_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 10.12.2015

08.12.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

priloha_zamer_prodej_pozemku12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2015

06.12.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v pohostinství v Možděnici. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Pravidla rozpočtového provizoria 4)Žádosti o dotace 5)Různé

30.11.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

spu_komplexni_upravy_drevikov_rvacov11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2015

27.11.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh rozpočtu 2016

rozpocet_somh2016_navrh11_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

27.11.2015

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2016 + komentář

vyhlaseni_ceny_vodneho2016_11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

komentar_kalkulace_vodneho11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko