logo obce Vysočina


06.05.2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014

vodne_stocne_vyuctovani_05_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

06.05.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion

prezkum_hospodareni_mikroregionu05_2015.pdf (velikost: 3.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

06.05.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Závěrečný účet za rok 2014

mikroregion_zaverecny_ucet_05_2015.pdf (velikost: 3.8 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

29.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysočina

0429093154vyhlaska1_odpady04_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

27.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách Dřevíkov

verejna_vyhlaska_pozemkove_upravy_drevikov04_2015.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015

27.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách Rváčov u Hlinska

verejna_vyhlaska_pozemkove_upravy_rvacov04_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015

27.04.2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Možděnice, Dřevíkov, Rváčov u Hlinska, Svobodné Hamry, Všeradov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

komplexni_pozemkove_upravy_povereni04_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015

27.04.2015

Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2015

Datum vyvěšení: 24.04.2015

20.04.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 28.4.2015 v 19.00 hodin v knihovně ve Rváčově (č.p.44). Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Inventarizace 3)Koupě a prodej pozemků 4)Různé

07.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

verejna_vyhlaska_oznameni_povodi04_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2015
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko