Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice

navrh_zpravy_uplatnovani_up_hlinsko06_2024.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 18.06.2024

Datum vložení: 18.06.2024

Veřejná vyhláška - oznámení Trhová Kamenice

vyhlaska_oznameni_up_hlinsko06_2024.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 18.06.2024

Datum vložení: 18.06.2024

Osvědčení o úspoře emisí

osvedceni_emise06_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2024

Datum vložení: 17.06.2024

Veřejná vyhláška - oznámení Včelákov

vyhlaska_oznameni_up_vcelakov06_2024.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2024

Datum vložení: 17.06.2024

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Včelákov

navrh_zpravy_uplatnovani_up_vcelakov06_2024.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2024

Datum vložení: 17.06.2024

Veřejná vyhláška - oznámení Trhová Kamenice

vyhlaska_oznameni_up_trhova_kamenice06_2024.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2024

Datum vložení: 17.06.2024

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice

navrh_zpravy_uplatnovani_up_kamenice06_2024.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2024

Datum vložení: 17.06.2024

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo06_2024.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 10.06.2024

Datum vložení: 10.06.2024

Výsledky voleb do evropského parlamentu 2024

vysledky_volby_ep2024.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 09.06.2024

Datum vložení: 09.06.2024

Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. CRA-SZ-417/2024

dohoda_prispevek_pracovni_misto05_2024.pdf (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 30.05.2024

Datum vložení: 30.05.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Vysočina

zprava_audit_obec_za2023_05_2024.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 28.05.2024

Datum vložení: 28.05.2024

Návrh - Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2023

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2023_05_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 28.05.2024

Datum vložení: 28.05.2024

Výkaz zisků a ztrát obce Vysočina za rok 2023

vykaz_zistku_ztrat_za2023_05_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 28.05.2024

Datum vložení: 28.05.2024

Rozvaha obce Vysočina za rok 2023

rozvaha_obec_za2023_05_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 28.05.2024

Datum vložení: 28.05.2024

Inventarižační zpráva obce Vysočina za rok 2023

inventarizacni_zprava_obec_za2023.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 28.05.2024

Datum vložení: 28.05.2024

Přílohy k výkazům obce Vysočina za rok 2023

prilohy_vykazy_obec_za2023_05_2024.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 28.05.2024

Datum vložení: 28.05.2024

Pozvánka na Valnou hromadu „Komunální služby Hlinecko, svazek obcí“

pozvanka_valna_hromada_ksh05_2024.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 20.05.2024

Datum vložení: 20.05.2024

Návrh závěrečného účtu „Komunální služby Hlinecko, svazek obcí“ za rok 2023 a zpráva o přezkumu hospodaření svazku za rok 2023

navrh_zaverecneho_uctu_ksh_za2023.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_audit_ksh04_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 20.05.2024

Datum vložení: 20.05.2024

VaK Chrudim - svolává řádnou valnou hromadu

vak_valna_hromada05_2024.pdf (velikost: 8.9 MB)

Datum vyvěšení: 09.05.2024

Datum vložení: 9.05.2024

Usnesení č. 2/2024 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni2_2024.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2024

Datum vložení: 06.05.2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024

rozpoctove_opatreni1-2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.05.2024

Datum vložení: 03.05.2024

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

kalkulace_vodne_stocne_za2023.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 29.04.2024

Datum vložení: 29.04.2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

vyhlaska_dan_nemovitosti04_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2024

Datum vložení: 26.04.2024

Oznámení - zahájení územního řízení - veřejné osvětlení Dřevíkov

oznameni_zahajeni_uzemniho_rizeni_drevikov04_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 24.04.2024

Datum vložení: 24.04.2024

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - pouť Trhová Kamenice

verejna_vyhlaska_oop_uprava_provozu04_2024.pdf (velikost: 1.4 MB)

Datum vyvěšení: 24.04.2024

Datum vložení: 24.04.2024

Usnesení - zastavení řízení - Dřevíkov KNN, TS

usneseni_zastaveni_rizeni_knn_ts_drevikov04_2024.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 22.04.2024

Datum vložení: 22.04.2024

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kvalifikační podmínky pro jednotlivce na MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu v disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup na cvičnou věž

kvalifikacni_pravidla_2024.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 15.04.2024

Datum vložení: 15.04.2024

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo04_2024.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 15.04.2024

Datum vložení: 15.04.2024

Veřejná vyhláška - Zpřístupnění hromadného předpisu - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

verejna_vyhlaska_predpis_dane_z_nemovitosti04_2024.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2024

Datum vložení: 11.04.2024

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Vysočina pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

volby_ep_informace_mista_volebnich_okrsku04_2024.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2024

Datum vložení: 11.04.2024