Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov

Název: Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013461

Cílem projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro využívání různých forem dopravy na principu multimodality nejen místními obyvateli, posílit komunitně vedený místní rozvoj za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a v konečném důsledku přispět ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Obsahem tohoto konkrétního projektu bylo vybudování 10 nových parkovacích míst (8 pro automobily, 2 pro motocykly) včetně stání pro handicapované a 10 míst pro parkování kol pro cyklisty včetně zázemí a mobiliáře (přístřešek, stojany na kola) a úpravy souvisejícího prostranství (květiny, keře).

Dotace: 2 517 500 Kč

Dotační zdroj: Integrovaný regionální operační program

Fotogalerie:

 

Datum vložení: 30.06.2021