logo obce Vysočina


11.05.2012

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2011

audit_obce2011.pdf (velikost: 4.6 MB)

17.05.2012

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku2012_2.pdf (velikost: 0.1 MB)

22.05.2012

Závěrečný účet Obce Vysočina za rok 2011

zaverecny_ucet_obce2011.pdf (velikost: 0.5 MB)

24.05.2012

Záměr obce Vysočina - pronájem pozemku

zamer_pronajem_pozemku2012.pdf (velikost: 0.2 MB)

28.05.2012

Zahájení aktualizace BPEJ

aktualizace_bpej2012.pdf (velikost: 1 MB)

01.06.2012

Veřejná vyhláška - oznámení o spojení stavebního řízení ...

verejna_vyhlaska_sls2012.pdf (velikost: 1.1 MB)

20.06.2012

Usnesení č. 3/2012 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

29.06.2012

Informace o celkovém vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011

vodne_stocne_za2011.pdf (velikost: 1 MB)
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko