logo obce Vysočina


31.01.2022

Anketa Evropský strom roku

Základní informace o anketě naleznete v přiloženém dopisu a na webových stránkách https://www.treeoftheyear.org/, kde můžete také hlasovat.

evropsky_strom_roku_pruvodni_dopis.pdf (velikost: 0 MB)

22.09.2021

Stavba roku 2021 v Pardubickém kraji

Rváčovská zastávka s parkovacími místy a odpočinkovou zónou v rámci projektu Podpora veřejné dopravy v obci Vysočina, část Rváčov získala v soutěži Stavba roku pardubického kraje 2021 Uznání poroty. Podrobný článek o výsledcích soutěže naleznete v tomto odkazu a udělený diplom v příloze.


uznani_stavba_roku2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Oslavy 100. výročí založení sborů dobrovolných hasičů Dřevíkov a Svobodné Hamry

V sobotu 21. srpna 2021 po poledni vyšel slavnostní průvod ze Dřevíkova do Svobodných Hamrů, kde se odehrál hlavní děj oslav. Vystoupily mažoretky z Ronova nad Doubravou, diváci viděli ukázky požárních útoků a hasičské techniky. Velmi zajímavé byly ukázky vyprošťování osob z havarovaného vozidla i likvidace hořícího auta. Děti se vyřádily na skákacím hradu, dospělí si večer užili zábavu na letním parketu v Dřevíkově při country bále zakončené velkým ohňostrojem.


Vítání občánků 2021

V neděli 27. června jsme přivítali nejmladší občánky naší obce. S hezkým programem vystoupily žákyně ze ZŠ z Trhové Kamenice. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů.


Návštěva ministra Havlíčka

V sobotu 19.6. navštívil naší obec ministr průmyslu a obchodu pan Karel Havlíček. Tématem jednání byla především podpora provozu obchodů na malých obcích a s tím související připravovaný program OBCHŮDEK 2021+. Došlo i na prohlídku obecní prodejny a přilehlého venkovního areálu.


Výstava obrazů malířů Vysočiny

Ve čtvrtek 17.6. byl zahájen 13. ročník Výstavy obrazů malířů Vysočiny, která se koná v horním sále pohostinství ve Rváčově. S ohledem na covidová opatření a velký počet vystavujících malířů se neuskutečnila zahajovací vernisáž. Jména malírů a dalších vystavovatelů včetně termínu konání výstavy jsou uvedneny na plakátu. Pořadatelem výstavy je obec Vysočina. Těšíme se na Vaši návštěvu.


09.06.2021

Osvědčení o úspoře emisí

osvedceni_uspora_emisi06_2021.pdf (velikost: 1.9 MB)

20.04.2021

Změna ve způsobu oznamování plánovaných odstávek elektřiny

oznameni_cez04_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

15.03.2021

Úřad práce - projekt poradenství Outplacement

up_outplacement_brezen2021.pdf (velikost: 3.3 MB)

12.02.2021

Podnikatelský inkubátor

V přiloženém odkazu naleznete informace o pardubickém podnikatelském inkubátoru, který pomáhá nejen začínajícím podnikatelům v jejich činnosti.

P-PINK

Nabídka studia - Gymnázium K. V. Raise a SOu Hlinsko


30.11.2020

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného + komentář

cena_vodneho_stocneho11_2020.pdf (velikost: 0.4 MB)

komentar_cena_vodneho_stocneho11_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

03.10.2020

Výsledky voleb do zastupitelstva Pardubického kraje

vysledky_volby_pk_2020.pdf (velikost: 0.3 MB)

Memoriál Ladislava Drápalíka - Dřevíkov

V sobotu 5. září se uskutečnil 17. ročník hasičského Memoriálu Ladislava Drápalíka. Zasoutěžit si a prožít pohodové odpoledne přijelo 9 družstev včetně jednoho ženského. Velmi nás potěšilo, že se zúčastnily všechny místní sbory a hojná účast fandících diváků. Soutěžilo se dvoukolově, požární útok následovala štafeta s ruční předávkou vody, která velmi zamíchala konečným pořadím. Mezi mužskými družstvy zvítězil sbor ze Studnic, kterému opět patří putovní trofej. Uvidíme se znovu za rok při 18. ročníku.


Setkání malířů Vysočiny

Ve čtvrtek 13.8. se ve Rváčově konalo setkání s autory obrazů „Výstavy obrazů malířů Vysočiny“. Pozvání přijal i senátor Jan Tecl, pod jehož záštitou se letošní ročník konal. Vystavující osobně představili svá díla a zbyl i čas na zajímavé povídání.


PODPORA VEŘEJNÉ DOPRAVY V OBCI VYSOČINA, ČÁST RVÁČOV


Nákup ochranných prostředků pro hasičskou jednotku

V letošním roce jsme získali dar z NADACE AGROFERT ve výši 70.000,- Kč na zakoupení ochranných pracovních pomůcek pro členy výjezdové jednotky požární ochrany. Bylo zakoupeno 8 ks kompletů v celkové hodnotě 183.000,- Kč. Za dar děkujeme.


26.06.2020

Řád veřejného pohřebiště obce Vysočina

rad_pohrebiste06_2020.pdf (velikost: 6.8 MB)

Datum vyvěšení: 26.06.2020

Činnost hasičské výjezdové jednotky

V sobotu 20.června odpoledne byla aktivována hasičská výjezdová jednotka za účelem monitorování stavu toku na řece Chrudimce ve Svobodných Hamrech. V důsledku trvalého deště bylo třeba regulovat stav Hamerské přehrady a reálně hrozilo vyhlášení druhého povodňového stupně a rozvodnění řeky do obydlených oblastí. 7 členů jednotky proto preventivně naplnilo pytle s pískem a následně zabezpečili nejníže položené objekty. Do nedělního rána pak monitorovali stav vody v řece. K rozlití nakonec nedošlo.


Výstava obrazů malířů Vysočiny


Rozvoz dezinfekce

V pátek 10. dubna členové výjezdové jednotky rozvezli našim občanům dezinfekci Anti Covid. Hasiči jí předali více než 700 litrů a do každé domácnosti informační leták.


Nakládání s odpadem


Beseda o cestě po Gruzii

V úterý 25.2. se konala další beseda o cestování s panem Měkotou, tentokrát v Možděnici. Vyprávění o Gruzii mělo velký úspěch.


Setkání s pracovníky CHKO

V úterý 25.2. se v knihovně ve Rváčově konalo Setkání s pracovníky CHKO Žďárské vrchy. Hlavním tématem byla kůrovcová kalamita, ale došlo i na řadu dalších otázek.


Výroční valná hromada SDH okrsku Trhová Kamenice

V pátek 14. 2. 2020 se ve Svobodných Hamrech konala Výroční valná hromada SDH okrsku Trhová Kamenice. Hodnotil se rok 2019, schvaloval plán činnosti na letošní rok a řešily se aktuální otázky.


28.04.2020

Významné ocenění pro SK Rváčov

Ve středu 19.2.2020 proběhlo v Chrudimském divadle vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Chrudimska 2019. Místní SK Rváčov se stal vítězem v kategorii Vesnická tělovýchovná jednota/sportovní klub

Gratulujeme k zisku ocenění, které je odrazem dlouholeté a kvalitní práce.

Informace o anketě, o vítězích dalších kategorií a komentář předsedy klubu Aleše Melouna naleznete v přiloženém dokumentu.

Beseda o cestě po Gruzii

V úterý 4. února se konala cestovatelská beseda s Miroslavem Měkotou o putování po Gruzii. Vyprávění bylo velice poutavé, zajímavé a všem se moc líbilo. Podobná beseda se bude konat 25.2. v Možděnici a 10. března budeme pokračovat v knihovně, tentokrát o Islandu. Všichni jste srdečně zváni.


Výroční valné hromady sborů dobrovolných hasičů

Lednové víkendy jsou tradičně vyhrazeny Výročním valným hromadám zdejších sborů dobrovolných hasičů. Postupně proběhly ve všech místních částech první ve Rváčově a poslední na Dřevíkově. Letošní valné hromady byly volební, jednotlivé sbory si volily své představitele, včetně starosty, velitele a dalších funkcí. Byla hodnocena loňská činnost, hospodaření a nastíněny plány na letošek. Všem sborům přejeme úspěšný rok 2020 bez vážných a nenadálých událostí.


Vánoční setkání v Možděnici

V úterý 17.12. se konalo Vánoční setkání v Domově s pečovatelskou službou v Možděnici. Jak je dobrým zvykem, s krásným programem vystoupily děti z mateřské školy z Trhové Kamenice se svými učitelkami. Setkání přineslo do domova příjemnou předvánoční atmosféru. Děkujeme.


Vánoční konzert - Sv. Mikuláš

V sobotu 7.12. se konal tradiční Sváteční koncert v kostele sv. Mikuláše ve Rváčově. S krásným programem vystoupil pěvecký sbor Jeřabiny z Trhové Kamenice. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek bude použit na opravu hřbitovní zdi.

Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko