Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Vysočina

volby_ps_doba_misto_konani09_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 17.09.2021

Datum vložení: 17.09.2021

Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Rváčov č.j. SPU 181916/2021 ze dne 19. července 2021

oznameni_o_odvolani_kpu_rvacov09_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

odvolani_kpu_rvacov09_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 15.09.2021

Datum vložení: 15.09.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Změna a doplnění opatření ze dne 2.4.2020 - kůrovec

vyhlaska_oop_zmena_opatreni_kurovec09_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

priloha_c1_09_2021.pdf (velikost: 1.9 MB)

Datum vyvěšení: 15.09.2021

Datum vložení: 15.09.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Trhová Kamenice

vyhlaska_oop_uprava_provozu_kamenice09_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 06.09.2021

Datum vložení: 06.09.2021

Rozpočtové opatření č. 24-26/2021

rozpoctove_opatreni24_2021.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 02.09.2021

Datum vložení: 02.09.2021

Sběrný dvůr Vysočina - Rváčov - dotace EU

dotace_sberny_dvur_rvacov09_2021.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 03.09.2021

Datum vložení: 03.09.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo_pozvanka09_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 02.09.2021

Datum vložení: 02.09.2021

Rozpočtové opatření č. 23/2021

rozpoctove_opatreni23_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 31.08.2021

Datum vložení: 31.08.2021

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí

vyzva_vlastnikum_nemovitosti08_2021.doc (velikost: 0.5 MB)

seznam_pozemku_vysocina08_2021.xlsx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 24.08.2021

Datum vložení: 24.08.2021

Oznámení o době a místě konání voleb v obci pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

oznameni_doba_misto_volby_ps08_2021.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 24.08.2021

Datum vložení: 24.08.2021

Rozpočtové opatření č. 22/2021

rozpoctove_opatreni22_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.08.2021

Datum vložení: 23.08.2021

Rozpočtové opatření č. 19-21/2021

rozpoctove_opatreni19-21_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 09.08.2021

Datum vložení: 09.08.2021

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi08_2021.pdf (velikost: 1.6 MB)

Datum vyvěšení: 16.08.2021

Datum vložení: 16.08.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - Wilsonova Hlinsko

vyhlaska_oop_zmena_provozu08_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

vyhlaska_oop_zmena_provozu_mapka08_2021.pdf (velikost: 3.6 MB)

Datum vyvěšení: 09.08.2021

Datum vložení: 09.08.2021

Rozpočtové opatření č. 18/2021

rozpoctove_opatreni18_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 04.08.2021

Datum vložení: 04.08.2021

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemku k pronájmu - Možděnice

spu_nabidka_pozemku_pronajem08_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 04.08.2021

Datum vložení: 04.08.2021

Rozpočtové opatření č. 17/2021

rozpoctove_opatreni17_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.07.2021

Datum vložení: 30.07.2021

Rozpočtové opatření č. 16/2021

rozpoctove_opatreni16_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2021

rozpoctove_opatreni15_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 13.07.2021

Datum vložení: 13.07.2021

Rozpočtové opatření č. 14/2021

rozpoctove_opatreni14_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 13.07.2021

Datum vložení: 13.07.2021

Rozpočtové opatření č. 13/2021

rozpoctove_opatreni13_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 08.07.2021

Datum vložení: 08.07.2021

Rozpočtové opatření č. 12/2021

rozpoctove_opatreni12_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.07.2021

Datum vložení: 07.07.2021

Rozpočtové opatření č. 11/2021

rozpoctove_opatreni11_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rváčov u Hlinska

kpu_rvacov_zaverecne_schvaleni07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9. října 2021

volby_ps_pocet_clenu_okrskovych_komisi07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

vyhlaska_oop_vylouceni_vstupu_do_lesu07_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 16.07.2021

Datum vložení: 16.07.2021

Komplexní pozemkové úpravy Všeradov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

kpu_vseradov07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 12.07.2021

Datum vložení: 12.07.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo07_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2021

Datum vložení: 01.07.2021

Schváleno - Příloha č.1 Územní samosprávné celky

schvaleno_priloha1_uzemni_celky.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2020

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Informace o schválení účetní závěrky obce Vysočina za rok 2020

schvaleni_ucetni_zaverky_za2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021