e-Podatelna

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Obce Vysočina.


Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obec Vysočina
Dřevíkov 55
539 01 Hlinsko

Úřední hodiny:

Pondělí 7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý 7.30 – 12.00  
Středa 7.30 – 12.00 12.30 – 15.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00  
Pátek 7.30 – 12.00  


Datové zprávy jsou přijímány na nosičích: disketa, CD, DVD, USB disk.


Elektronická adresa: podatelna@obecvysocina.cz
Tato elektronická adresa je určena pro příjem běžných datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu. Doručení těchto zpráv oú potvrzuje jen na vyžádání odesílatele.

Číslo datové schránky (ID):  ya6bt88

 

 

 

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, doc, rtf, xls, pdf, jpg a v dalších běžně používaných formátech.
 
Příklady zasílání datových zpráv:

Žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti upravuje právní předpis,
musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno - viz výše. 
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.
Stížnosti, oznámení a podněty, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datum vložení: 13.05.2020