logo obce Vysočina


16.01.2013

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Vysočina

vyhlaska_navrh_zmeny_up2013.pdf (velikost: 0 MB)

16.01.2013

Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 25. a 26. ledna 2013 v obci Vysočina

volby_prezident_2kolo_2013.pdf (velikost: 0.1 MB)

27.08.2012

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o Změně č.3 územního plánu obce (ÚPO) Vysočina

0121205029rizeni_o_zmene_up_vysocina2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

18.07.2012

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

0121204538verejna_vyhlaska_rozhodnuti2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

23.08.2012

Volby 2012 - informace stranám

volby_102012_informace_stranam.pdf (velikost: 0.2 MB)

23.08.2012

Oznámení - CHKO Železné hory

oznameni_chko2012.pdf (velikost: 0.4 MB)

03.08.2012

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

rozhodnuti_umisteni_stavby2012.pdf (velikost: 1.4 MB)

29.06.2012

Informace o celkovém vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011

0121204259vodne_stocne_za2011.pdf (velikost: 1 MB)

25.04.2012

Usnesení č. 2/2012 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni2_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

16.04.2012

Závěrečný účet svazku obcí Trh.Kam. a Vysočina pro plynofikaci za rok 2011

zaverecny_ucet_plynofikace2011.pdf (velikost: 2.1 MB)

09.05.2012

Sdružení obcí mikroregionu Hilnecko - závěrečný účet za rok 2011 a zpráva o auditu

mikroregion_zaverecny_ucet2011.pdf (velikost: 3.1 MB)

11.05.2012

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Vysočina za rok 2011

audit_obce2011.pdf (velikost: 4.6 MB)

17.05.2012

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku2012_2.pdf (velikost: 0.1 MB)

22.05.2012

Závěrečný účet Obce Vysočina za rok 2011

zaverecny_ucet_obce2011.pdf (velikost: 0.5 MB)

24.05.2012

Záměr obce Vysočina - pronájem pozemku

zamer_pronajem_pozemku2012.pdf (velikost: 0.2 MB)

28.05.2012

Zahájení aktualizace BPEJ

aktualizace_bpej2012.pdf (velikost: 1 MB)

01.06.2012

Veřejná vyhláška - oznámení o spojení stavebního řízení ...

verejna_vyhlaska_sls2012.pdf (velikost: 1.1 MB)

20.06.2012

Usnesení č. 3/2012 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

29.06.2012

Informace o celkovém vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011

vodne_stocne_za2011.pdf (velikost: 1 MB)
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko