logo obce Vysočina


18.02.2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 29.2.2016 v 18.00 hodin v prostorách obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Rozpočet na rok 2016 3)Koupě a prodej pozemků 4)Různé


15.02.2016

Výzva Výsadba zeleně v obci Vysočina

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku Výsadba zeleně v obci Vysočina

vysadba-zelene-2016.pdf (velikost: 0.9 MB)

11.02.2016

Návrh rozpočtu Obce Vysočina na rok 2016

navrh_rozpoctu_obce_vysocina02_2016.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 11.02.2016

03.02.2016

Termín sčítání zvěře

scitani_2016-kt0lcu-.pdf (velikost: 0.4 MB)

22.01.2016

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

vyveska_cetin01_2016.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.01.2016

13.01.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

vyhlaska_vydani_opatreni01_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 13.01.2016

07.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

uredni-deska-vn.doc (velikost: 0.2 MB)

06.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!– pracovní příležitosti

publicita_esf01_2016.doc (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 06.01.2016

06.01.2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

0106083754vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-podle-zakona-c.doc (velikost: 0 MB)

18.12.2015

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_odpady12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 18.12.2015
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko