logo obce Vysočina


08.12.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

priloha_zamer_prodej_pozemku12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2015

06.12.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v pohostinství v Možděnici. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Pravidla rozpočtového provizoria 4)Žádosti o dotace 5)Různé

30.11.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

spu_komplexni_upravy_drevikov_rvacov11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2015

27.11.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh rozpočtu 2016

rozpocet_somh2016_navrh11_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

27.11.2015

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2016 + komentář

vyhlaseni_ceny_vodneho2016_11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

komentar_kalkulace_vodneho11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

24.11.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace2_11_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 24.11.2015

23.11.2015

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usneseni_drazebni_vyhlaska11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.11.2015

20.10.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic

pozemkove_upravy_dr_rv10_2015.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 20.10.2015

15.10.2015

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení Možděnice

rozhodnuti_umisteni_stavby_mozdenice.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 15.10.2015

07.10.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 21.10.2015 v 19.00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Svobodných Hamrech. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Koupě a podej pozemků 4)Různé
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko