Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9. října 2021

volby_ps_pocet_clenu_okrskovych_komisi07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 19.07.2021

Datum vložení: 19.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA

vyhlaska_oop_vylouceni_vstupu_do_lesu07_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 16.07.2021

Datum vložení: 16.07.2021

Komplexní pozemkové úpravy Všeradov – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

kpu_vseradov07_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 12.07.2021

Datum vložení: 12.07.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo07_2021.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2021

Datum vložení: 01.07.2021

Schváleno - Příloha č.1 Územní samosprávné celky

schvaleno_priloha1_uzemni_celky.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2020

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Informace o schválení účetní závěrky obce Vysočina za rok 2020

schvaleni_ucetni_zaverky_za2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

schvaleno_priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2021.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2020

schvaleno_priloha2_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

schvaleno_priloha1_fin2-12m_za2020.pdf (velikost: 5.6 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vysočina

schvaleno_zprava_o_auditu_za2020.pdf (velikost: 3.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2020

shvaleno_inventarizacni_zprava_za2020.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Příloha č.2: Rozvaha

schvaleno_rozvaha_obce_vysocina_za2020.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Schváleno - Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2020

schvaleno_zu_obce_vysocina_za2020.pdf (velikost: 2.7 MB)

Datum vyvěšení: 30.06.2021

Datum vložení: 30.06.2021

Usnesení č. 3/2021 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2021

Datum vložení: 29.06.2021

Komunální služby Hlinecko - Schválený závěrečný účet za rok 2020

ksh_schvaleny_zu_za2020.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.06.2021

Datum vložení: 23.06.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_oop_uprava_provozu_hlinsko-zdirec06_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 18.06.2021

Datum vložení: 18.06.2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021

rozpoctove_opatreni10_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.05.2021

Datum vložení: 27.05.2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021

rozpoctove_opatreni9_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

Datum vložení: 05.05.2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021

rozpoctove_opatreni8_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 05.05.2021

Datum vložení: 05.05.2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021

rozpoctove_opatreni6_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2021

Datum vložení: 07.04.2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021

rozpoctove_opatreni7_2021.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2021

Datum vložení: 07.04.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMH za rok 2020 a schválený závěrečný účet SOMH za rok 2020

somh_zu_za2020_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

zprava_audit_somh_za2020_06_2021.pdf (velikost: 8.2 MB)

Datum vyvěšení: 08.06.2021

Datum vložení: 08.06.2021

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo06_2021.jpg (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 04.06.2021

Datum vložení: 04.06.2021

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

vyhlaska_oop_zmena_provozu06_2021.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2021

Datum vložení: 03.06.2021

Příloha č. 4: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Vysočina

priloha4_vysledek_prezkoumani_hospodareni_06_2021.pdf (velikost: 3.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č. 3: Inventarizační zpráva za rok 2020

priloha3_inventarizacni_zprava_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.2: Rozvaha

priloha2_rozvaha_06_2021.pdf (velikost: 1.8 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.2: Výkaz zisku a ztráty – (výsledovka)

priloha2_vykaz_zisku_ztrat_06_2021.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.2 - Příloha k výkazům k 31. 12. 2020

priloha2_06_2021.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021

Příloha č.1 - Fin 2 - 12 M

priloha1_fin2-12m.pdf (velikost: 6 MB)

Datum vyvěšení: 02.06.2021

Datum vložení: 02.06.2021