logo obce Vysočina


25.05.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej nemovitého majetku

zamer_prodej_pozemku05_2015.doc (velikost: 0 MB)

zamer_prodej_pozemku_planek05_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2015

19.05.2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rváčov – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

komplexni_upravy_ku_rvacov05_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2015

18.05.2015

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dřevíkov, pozvánka na úvodní jendání

ku_oznameni_rizeni_drevikov05_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 18.05.2015

14.05.2015

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Možděnice, pozvánka na úvodní jendání

spu_zahajeni_rizeni_kpu_mozdenice05_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

spu_kpu_mozdenice_pozvanka05_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 14.05.2015

12.05.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace1_2015.doc (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 12.05.2015

06.05.2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014

vodne_stocne_vyuctovani_05_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

06.05.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion

prezkum_hospodareni_mikroregionu05_2015.pdf (velikost: 3.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

06.05.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Závěrečný účet za rok 2014

mikroregion_zaverecny_ucet_05_2015.pdf (velikost: 3.8 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

29.04.2015

Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysočina

0429093154vyhlaska1_odpady04_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

27.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách Dřevíkov

verejna_vyhlaska_pozemkove_upravy_drevikov04_2015.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko