Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rváčov

kpu_rvacov_rozhodnuti09_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.09.2022

Datum vložení: 29.09.2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022

rozpoctove_opatreni11_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 26.09.2022

Datum vložení: 26.09.2022

Oficiální zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Vysočina 2022

oficialni_zapis_vysledky_voleb_zastupitelstvo2022.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 24.09.2022

Datum vložení: 24.09.2022

Usnesení č. 5/2022 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni5_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 20.09.2022

Datum vložení: 20.09.2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022

rozpoctove_opatreni10_2022.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 19.09.2022

Datum vložení: 19.09.2022

Informace voličům - Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Vysočina ve dnech 23. a 24. září 2022

informace_volicum_zastupitelstvo09_2022.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 12.09.2022

Datum vložení: 12.09.2022

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

zastupitelstvo_pozanka09_2022.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 07.09.2022

Datum vložení: 07.09.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

rozpoctove_opatreni9_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 31.08.2022

Datum vložení: 31.08.2022

Vyrozumění o místu a termínu školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí...

skoleni_volby_zastupitelstvo09_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 01.09.2022

Datum vložení: 01.09.2022

Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby

uzemni_rozhodnuti_umisteni_stavby_cez08_2022.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 29.08.2022

Datum vložení: 29.08.2022

Usnesení č. 4/2022 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni4_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 23.08.2022

Datum vložení: 23.08.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kormorán velký

verejna_vyhlaska_oop_kormoran08_2022.pdf (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 22.08.2022

Datum vložení: 22.08.2022

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě + seznam nemovitostí

vyzva_vlastnikum_nemovitosti08_2022.doc (velikost: 0 MB)

seznam_pozemku_vysocina08_2022.xlsx (velikost: 0.8 MB)

Datum vyvěšení: 19.08.2022

Datum vložení: 19.08.2022

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Železné hory na období 2022 - 2031

oznameni_navrh_pp_chko_zelezne_hory08_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 09.08.2022

Datum vložení: 9.08.2022

Oznámení volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Vysočina

oznameni_stranam_pocet_sidla_okrsku07_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 25.07.2022

Datum vložení: 25.07.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022

rozpoctove_opatreni8_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 29.07.2022

Datum vložení: 29.07.2022

Veřejné zastupitelstvo - pozvánka

verejne_zastupitelstvo08_2022.doc (velikost: 7 MB)

Datum vyvěšení: 29.07.2022

Datum vložení: 29.07.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Kormorán velký

vyhlaska_oop_kormoran07_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 21.07.2022

Datum vložení: 21.07.2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Vysočina

oznameni_volicum_volby_zastupitelstvo07_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 18.07.2022

Datum vložení: 18.07.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Vysočina 2022

stanoveni_poctu_clenu_ovk07_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.07.2022

Datum vložení: 11.07.2022

Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2022

rozpoctove_opatreni6a7_2022.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 11.07.2022

Datum vložení: 11.07.2022

Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026

komunalni_volby_stanoveni_poctu_zastupitelu07_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2022

Datum vložení: 01.07.2022

Zveřejnění registračních úřadů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

registracni_urady_pro_podani_kandidatnich_listin07_2022.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.07.2022

Datum vložení: 01.07.2022

Závěrečný účet obce za rok 2021 - schválený

zaverecny_ucet_obce_schvaleny_za2021_06_2022.pdf (velikost: 2.5 MB)

Datum vyvěšení: 29.06.2022

Datum vložení: 29.06.2022

Usnesení č. 3/2022 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni3_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 28.06.2022

Datum vložení: 28.06.2022

Usnesení o odročení elektronické dražby - Možděnice

usneseni_o_odroceni_drazebni_vyhlaska_mozdenice06_2022.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 20.06.2022

Datum vložení: 20.06.2022

Zveřejnění nejnižšího potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislých kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022

stanoveni_poctu_podpisu_komunalni_volby06_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 17.06.2022

Datum vložení: 17.06.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Komunální služby Hlinecko a Návrh závěrečného účtu za rok 2021

zprava_audit_dso_za2021_06_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

navrh_zaverecny_ucet_dso_za2021_06_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2022

Datum vložení: 03.06.2022

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného na rok 2022

vodne_stocne_vyhlaseni_ceny05_2022.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2022

Datum vložení: 25.05.2022

Návrh na závěrečný účet obce Vysočina za rok 2021

navrh_zaverecny_ucet_obce_vysocina_za2021_06_2022.docx (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 01.06.2022

Datum vložení: 01.06.2022