Výzva Výsadba zeleně v obci Vysočina

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku Výsadba zeleně v obci Vysočina

vysadba-zelene-2016.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vložení: 15.02.2016

Návrh rozpočtu Obce Vysočina na rok 2016

navrh_rozpoctu_obce_vysocina02_2016.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 11.02.2016

Datum vložení: 11.02.2016

Termín sčítání zvěře

scitani_2016-kt0lcu-.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vložení: 03.02.2016

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

vyveska_cetin01_2016.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.01.2016

Datum vložení: 22.01.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

vyhlaska_vydani_opatreni01_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 13.01.2016

Datum vložení: 13.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

uredni-deska-vn.doc (velikost: 0.2 MB)

Datum vložení: 07.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!– pracovní příležitosti

publicita_esf01_2016.doc (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 06.01.2016

Datum vložení: 06.01.2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

0106083754vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-podle-zakona-c.doc (velikost: 0 MB)

Datum vložení: 06.01.2016

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_odpady12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 18.12.2015

Datum vložení: 18.12.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č.3/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace_skolka12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2015

Datum vložení: 16.12.2015

Upozornění vlastníků lesů

upozorneni_vlastnikum_lesu12_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.12.2015

Datum vložení: 13.12.2015

Územní souhlas - stavební úpravy č.p. 54, Dřevíkov

uzemni_souhlas12_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 10.12.2015

Datum vložení: 10.12.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

priloha_zamer_prodej_pozemku12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 08.12.2015

Datum vložení: 08.12.2015

Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - veřejné osvětlení Možděnice

rozhodnuti_umisteni_stavby_mozdenice.pdf (velikost: 1.2 MB)

Datum vyvěšení: 15.10.2015

Datum vložení: 15.10.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v pohostinství v Možděnici. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Pravidla rozpočtového provizoria 4)Žádosti o dotace 5)Různé

Datum vložení: 06.12.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

spu_komplexni_upravy_drevikov_rvacov11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 30.11.2015

Datum vložení: 30.11.2015

Vyhlášení dvousložkové ceny vodného a stočného pro rok 2016 + komentář

vyhlaseni_ceny_vodneho2016_11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

komentar_kalkulace_vodneho11_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

Datum vložení: 27.11.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - návrh rozpočtu 2016

rozpocet_somh2016_navrh11_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 27.11.2015

Datum vložení: 27.11.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č.2/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace2_11_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 24.11.2015

Datum vložení: 24.11.2015

Usnesení - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

usneseni_drazebni_vyhlaska11_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 23.11.2015

Datum vložení: 23.11.2015

Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov a Rváčov - oznámení o zjišťování průběhu hranic

pozemkove_upravy_dr_rv10_2015.pdf (velikost: 1 MB)

Datum vyvěšení: 20.10.2015

Datum vložení: 20.10.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 21.10.2015 v 19.00 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice ve Svobodných Hamrech. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Plnění rozpočtu 3)Koupě a podej pozemků 4)Různé

Datum vložení: 07.10.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku10_2015.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 02.10.2015

Datum vložení: 02.10.2015

Upozornění ČEZ

upozorneni_cez09_2015_01.pdf (velikost: 0.2 MB)

upozorneni_cez09_2015_02.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 14.09.2015

Datum vložení: 14.09.2015

Upozornění vlastníků lesů

les_kurovec09_2015.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 11.09.2015

Datum vložení: 11.09.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 8.9.2015 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Koupě a prodej pozemků 3)Program obnovy venkova 4)Různé.

Datum vložení: 28.08.2015

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

vyzva_ku_upresneni08_2015.doc (velikost: 0 MB)

informace_pro_verejnost08_2015.doc (velikost: 0 MB)

seznam_pozemku_vysocina08_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2015

Datum vložení: 27.08.2015

Veřejná vyhláška - Zákaz nakládání s povrchovými vodami...

0827164147zakaz_odberu_povrch_vody08_2015.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2015

Datum vložení: 27.08.2015

Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - srpen 2015

informace_ukonceni_nebezpeci_pozaru_srpen_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 27.08.2015

Datum vložení: 27.08.2015

Záměr obce Vysočina - prodej pozemku

zamer_prodej_pozemku08_2015.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 25.08.2015

Datum vložení: 25.08.2015