Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Možděnice, pozvánka na úvodní jendání

spu_zahajeni_rizeni_kpu_mozdenice05_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

spu_kpu_mozdenice_pozvanka05_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 14.05.2015

Datum vložení: 14.05.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace1_2015.doc (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 12.05.2015

Datum vložení: 12.05.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion

prezkum_hospodareni_mikroregionu05_2015.pdf (velikost: 3.6 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

Datum vložení: 06.05.2015

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko - Závěrečný účet za rok 2014

mikroregion_zaverecny_ucet_05_2015.pdf (velikost: 3.8 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

Datum vložení: 06.05.2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2014

vodne_stocne_vyuctovani_05_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 06.05.2015

Datum vložení: 06.05.2015

Obecně závazná vyhláška obce Vysočina č. 1/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vysočina

0429093154vyhlaska1_odpady04_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vložení: 29.04.2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Možděnice, Dřevíkov, Rváčov u Hlinska, Svobodné Hamry, Všeradov - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

komplexni_pozemkove_upravy_povereni04_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015

Datum vložení: 27.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách Rváčov u Hlinska

verejna_vyhlaska_pozemkove_upravy_rvacov04_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015

Datum vložení: 27.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách Dřevíkov

verejna_vyhlaska_pozemkove_upravy_drevikov04_2015.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 27.04.2015

Datum vložení: 27.04.2015

Veřejná vyhláška FÚ - Daň z nemovitých věcí na rok 2015

Datum vyvěšení: 24.04.2015

Datum vložení: 27.04.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 28.4.2015 v 19.00 hodin v knihovně ve Rváčově (č.p.44). Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Inventarizace 3)Koupě a prodej pozemků 4)Různé

Datum vložení: 20.04.2015

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření

verejna_vyhlaska_oznameni_povodi04_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 07.04.2015

Datum vložení: 07.04.2015

Přehled pozemků s neznámým majitelem-únor 2015

seznam-rozdeleny-dle-obci-a-mest.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 17.02.2015, Datum sejmutí: 25.03.2015

Datum vložení: 17.02.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 25.2.2015 v 18.00 hodin v budově obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Rozpočet obce pro rok 2015 3)Různé

Datum vložení: 13.02.2015

Návrh rozpočtu obce pro rok 2015

navrh_rozpoctu2015_02_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 05.02.2015

Datum vložení: 05.02.2015

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby

drazebni_vyhlaska_opakovana01_2015.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 29.01.2015

Datum vložení: 29.01.2015

Záměr Pardubického kraje - bezúplatný převod pozemku

zamer_kraje_prevod_pozemku01_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 28.01.2015

Datum vložení: 28.01.2015

Určení termínu sčítání zvěře 2015

scitani_zvere01_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 20.01.2015

Datum vložení: 20.01.2015

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

plan_povodnova_rizika_povodi_labe01_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 09.01.2015

Datum vložení: 09.01.2015

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek pro katastrální území Rváčov u Hlinska a Možděnice

spu_oznameni_bpej12_2014.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2014

Datum vložení: 16.12.2014

Ceník vodného a stočného pro rok 2015

vodne11_2014.pdf (velikost: 0.1 MB)

vodne_komentar11_2014.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 01.12.2014

Datum vložení: 01.12.2014

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 8.12.2014 od 18.00 hodin v pohostinství v Možděnici. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Koupě a prodej pozemků 3)Rozpočtové provizorium na rok 2015 4)Rozpočet SOMH pro rok 2015 5)Různé.

Datum vložení: 27.11.2014

Návrh rozpočtu SOMH pro rok 2015

rozpocet_somh_navrh2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 26.11.2014

Datum vložení: 26.11.2014

Záměr Obce Vysočina - prodej nemovitého majetku

zamer_prodej_pozemku11_2014.doc (velikost: 0.1 MB)

zamer_prodej_pozemku_mapka11_2014.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 21.11.2014

Datum vložení: 21.11.2014

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Vysočina

ustavujici_schuze_zastup10_2014.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 27.10.2014

Datum vložení: 27.10.2014

Přehled pozemků s neznámým majitelem - říjen 2014

1020181337nezname_pozemky_vysocina.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vložení: 20.10.2014

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

zapis_vysledek_voleb_zast10_2014.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 13.10.2014

Datum vložení: 13.10.2014

Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Možděnice

oznameni_uzemni_rizeni10_2014.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 09.10.2014

Datum vložení: 09.10.2014

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce VYSOČINA ve dnech 10. a 11. října 2014

komunalni_volby2014_info_volicum09_2014.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 19.09.2014

Datum vložení: 19.09.2014

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ

cez_odstraneni_drevin09_2014.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 17.09.2014

Datum vložení: 17.09.2014