logo obce Vysočina


09.05.2019

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 v obci Vysočina

volby_eu_informace_volicum05_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 09.05.2019

26.04.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

rozpoctove_opatreni3_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2019

26.04.2019

Záměr obce Vysočina - pronájem pohostinství

zamer_obce_pronajem_pohostinstvi04_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 26.04.2019

24.04.2019

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

vyhlaska_dan_z_nemovitosti04_2019.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 24.04.2019

04.04.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vlastníkům lesů

vyhlaska_opatreni_mze_kurovec04_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 04.04.2019

11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

rozpoctova_zmena2_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2019

01.04.2019

Návrh závěrečného účtu KSH za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

navrh_zaverecneho_uctu_ksh_za2018_04_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_vysledek_prezkoumani_hospodareni04_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2019

01.04.2019

Volby do Evropského parlamentu - informace volebním stranám

volby_eu_informace_stranam04_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2019

26.03.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna_vyhlaska_uprava_provozu03_2019.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 26.03.2019

18.03.2019

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny

vyhlaska_ochrana_prirody03_2018.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 18.03.2019
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko