logo obce Vysočina


11.04.2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

rozpoctova_zmena2_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.04.2019

04.04.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vlastníkům lesů

vyhlaska_opatreni_mze_kurovec04_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 04.04.2019

01.04.2019

Návrh závěrečného účtu KSH za rok 2018 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

navrh_zaverecneho_uctu_ksh_za2018_04_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

zprava_vysledek_prezkoumani_hospodareni04_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2019

01.04.2019

Volby do Evropského parlamentu - informace volebním stranám

volby_eu_informace_stranam04_2019.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 01.04.2019

26.03.2019

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna_vyhlaska_uprava_provozu03_2019.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 26.03.2019

18.03.2019

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - Agentura ochrany přírody a krajiny

vyhlaska_ochrana_prirody03_2018.pdf (velikost: 0.9 MB)

Datum vyvěšení: 18.03.2019

01.03.2019

Usnesení č. 1/2019 ze schůze zastupitelstva obce Vysočina

usneseni1_2019.pdf (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 01.03.2019

27.02.2019

Rozpočet obce Vysočina na rok 2019

rozpocet_obce_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 27.02.2019

27.02.2019

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2019 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace_c1_2019.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 27.02.2019

19.02.2019

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

vyrocni_zprava_poskytovani_informaci_za2018_02_2019.doc (velikost: 0 MB)

Datum vyvěšení: 19.02.2019
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko