logo obce Vysočina


10.03.2016

Smlouva s SK Rváčov

sken060.pdf (velikost: 0.3 MB)

08.03.2016

Výzva podle §65 odst.3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

V přílohách naleznete text výzvy a přiložený seznam pro Obec Vysočina.

vyzva_doplneni_udaju03_2016.pdf (velikost: 0.1 MB)

seznam_pozemku03_2016.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 08.03.2016

18.02.2016

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 29.2.2016 v 18.00 hodin v prostorách obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Rozpočet na rok 2016 3)Koupě a prodej pozemků 4)Různé


15.02.2016

Výzva Výsadba zeleně v obci Vysočina

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku Výsadba zeleně v obci Vysočina

vysadba-zelene-2016.pdf (velikost: 0.9 MB)

11.02.2016

Návrh rozpočtu Obce Vysočina na rok 2016

navrh_rozpoctu_obce_vysocina02_2016.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 11.02.2016

03.02.2016

Termín sčítání zvěře

scitani_2016-kt0lcu-.pdf (velikost: 0.4 MB)

22.01.2016

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

vyveska_cetin01_2016.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.01.2016

13.01.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

vyhlaska_vydani_opatreni01_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 13.01.2016

07.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

uredni-deska-vn.doc (velikost: 0.2 MB)

06.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!– pracovní příležitosti

publicita_esf01_2016.doc (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 06.01.2016
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko