logo obce Vysočina


21.07.2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

vyhlaska_oop07_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 21.07.2015

07.07.2015

Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů - červenec 2015

vystraha_pozary07_2015.pdf (velikost: 0.4 MB)

Datum vyvěšení: 07.07.2015

11.06.2015

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Vysočina se koná dne 22.6.2015 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Dřevíkově. Program: 1)Zpráva o činnosti OÚ 2)Závěrečný účet, audit, účetní závěrka 3)Prodej pozemků 4)Různé.

08.06.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vysočina

zprava_prezkoumani_hospodareni06_2015.pdf (velikost: 1.5 MB)

Datum vyvěšení: 05.06.2015

03.06.2015

Závěrečný účet obce Vysočina za rok 2014

zaverecny_ucet_vysocina2014_06_2015.pdf (velikost: 1.1 MB)

Datum vyvěšení: 03.06.2015

25.05.2015

Záměr Obce Vysočina - prodej nemovitého majetku

zamer_prodej_pozemku05_2015.doc (velikost: 0 MB)

zamer_prodej_pozemku_planek05_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 25.05.2015

19.05.2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rváčov – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

komplexni_upravy_ku_rvacov05_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 19.05.2015

18.05.2015

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dřevíkov, pozvánka na úvodní jendání

ku_oznameni_rizeni_drevikov05_2015.pdf (velikost: 0.6 MB)

Datum vyvěšení: 18.05.2015

14.05.2015

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Možděnice, pozvánka na úvodní jendání

spu_zahajeni_rizeni_kpu_mozdenice05_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

spu_kpu_mozdenice_pozvanka05_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 14.05.2015

12.05.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace1_2015.doc (velikost: 0.5 MB)

Datum vyvěšení: 12.05.2015
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko