logo obce Vysočina


03.02.2016

Termín sčítání zvěře

scitani_2016-kt0lcu-.pdf (velikost: 0.4 MB)

22.01.2016

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

vyveska_cetin01_2016.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 22.01.2016

13.01.2016

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

vyhlaska_vydani_opatreni01_2012.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 13.01.2016

07.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!-pracovní příležitosti

uredni-deska-vn.doc (velikost: 0.2 MB)

06.01.2016

Vzdělávejte se pro růst!– pracovní příležitosti

publicita_esf01_2016.doc (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 06.01.2016

06.01.2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

0106083754vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci-podle-zakona-c.doc (velikost: 0 MB)

18.12.2015

Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_odpady12_2015.doc (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 18.12.2015

16.12.2015

Smlouva o poskytnutí dotace č.3/2015 z rozpočtu obce Vysočina

smlouva_dotace_skolka12_2015.pdf (velikost: 0.3 MB)

Datum vyvěšení: 16.12.2015

13.12.2015

Upozornění vlastníků lesů

upozorneni_vlastnikum_lesu12_2015.pdf (velikost: 0.2 MB)

Datum vyvěšení: 11.12.2015

10.12.2015

Územní souhlas - stavební úpravy č.p. 54, Dřevíkov

uzemni_souhlas12_2015.pdf (velikost: 0.1 MB)

Datum vyvěšení: 10.12.2015
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko