Strana: 1 2

Malování v knihovně


V rámci projektu MAS "Nezapomeňte (se) vrátit" se v knihovně ve Rváčově uskutečnilo "Malování v knihovně". Po tři dny si zájemci z řad veřejnosti mohli přijít vyzkoušet různé výtvarné techniky. Zde se se jim věnovala zkušená lektorka a vznikla řada krásných obrázků. Výsledek si můžete prohlédnout na "Výstavě obrazů malířů Vysočiny".


Návštěva knihovnic z Pardubického kraje


Ve čtvrtek 4.6.2015 navštívily knihovnu ve Rváčově zástupkyně krajských a okresních knihoven Pardubického kraje.


KOLOTŮRA 2015–Rumunsko2010–Hana a Mirek Měkotovi


V úterý 12.5.2015 se konala v knihovně ve Rváčově beseda o putování po Rumunsku. Beseda byla velice zajímavá a už se těšíme na další.


Cvičení paměti - Nezapomeňte se vrátit


V úterý 31.3.2015 se konala další akce "Cvičení paměti" pod vedením Mgr. Hany Vitázskové


Povídání s Miroslavem Měkotou


V úterý 3. února se v Obecní knihovně ve Rváčově uskutečnilo "Povídání s Miroslavem Měkotou". Vyprávěl o svém putování Svatojakubskou poutní stezkou. Na kole jel z Trhové Kamenice až do Santiaga de Compostela a k mysu Finisterre a zpátky. Jeho cesta trvala 65 dní a najel při ní 6178 km. Své poutavé vyprávění doplnil promítáním fotek z cesty.


Výroba papírových ozdob - knihovna Rváčov


V pondělí 17.11.2014 si v knihovně ve Rváčově mohli zájemci vyzkoušet výrobu vánočních ozdob z papíru. Účast byla velká a všichni byli moc spokojeni.


Kurz malování pastelem - knihovna Rváčov


Ve dnech 27. a 28.10.2014 se v knihovně ve Rváčově uskutečnil kurz malování pastelem. Vyučovala paní Lazárková. Účastníci byli velice spokojeni.


Beseda v knihovně - Rváčov


V úterý 21.10.2014 se v knihovně konala beseda s paní PhDr.Hanou Mazurovou, zaměřená na soukromý život Boženy Němcové. Beseda probíhala v rámci projektu MAS Nezapomeňte (se) vrátit a velice se líbila.


Kdo si hraje nezlobí


V sobotu 13.9.2014 se konala v knihovně ve Rváčově soutěž v deskových hrách „Kdo si hraje nezlobí“ pro děti od 6 do 15 let. Soutěže se zúčastnilo více než 20 dětí z celé obce. Děti si odnášely diplomy, vysoutěžené odměny a obrázek malovaný unikátní metodou žehličkou a voskem, který si namalovaly společně s paní Ivetou Tichou. Všem dětem se akce moc líbila a už se těší na další. Akce se konala za podpory MAS Hlinecko, projekt „Nezapomeň te (se) vrátit“. Na měsíc říjen se plánuje beseda pro seniory.


Otevření knihovny ve Rváčově


Ve čvrtek 28.8.2014 byla otevřena knihovna ve Rváčově (v bývalé škole) č.p.44. Knihovna je určena pro návštěvníky všech věkových kategorií. Je zde možno si zahrát společenské hry, připravují se besedy, přednášky a soutěže. Otevírací doba je v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 18:30. Těšíme se na Vaši návštěvu.


Strana: 1 2