logo obce Vysočina


21.11.2014

Zastupitelstvo obce

Organizační struktura:

starosta: Tomáš Dubský
místostarosta: Jan Chmelař

Obecní zastupitelstvo:


Tomáš Dubský
Zdeněk Dubský
Petr Bačkovský
Jan Chmelař
Vlastimil Blažek
Mgr. Zdeněk Štengl Bc.
Ing. Jan Borek
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko