logo obce Vysočina


22.05.2020

Dotace pro občany na výsadbu zeleně

V příloze naleznete informace o dodačním programu na výsadby stromů a keřů mimo lesní pozemky. Může se jednat o solitérní stromy např. k sakrálním stavbám, stromořadí nebo aleje, zakládání remízů, prvků
územního systému ekologické stability a podobně.

dotace_vysadba_zelene05_2020.pdf (velikost: 0.7 MB)

Datum vyvěšení: 22.05.2020

Nakládání s odpadem


17.02.2020

Kam s kovovým odpadem?

kovovy_odpad02_2020.pdf (velikost: 0.1 MB)
Obecní úřad Vysočina,
Dřevíkov čp. 55,
539 01 Hlinsko